Darius Mikšys (g. 1969) – Vilniuje gyvenantis ir dirbantis idėjų menininkas, neretai pristatomas tiesiog „konceptų dizaineriu“. Jis dalyvavo daugybėje projektų, tarp kurių 16-oji Sidnėjaus Bienalė, 9-oji Liono Bienalė,  9-oji Performos Bienalėje bei  8-oji Manifestos paroda. Šiais metais meniniko projektas „Už baltos uždangos“  buvo išrinktas atstovauti Lietuvą tarptautinėje šiuolaikinio meno Venecijos bienalėje, vyksiančioje 2011 m. Menininko D. Mikšio projekte bus pristatoma vaizduojamojo meno kūrinių kolekcija, sudaryta iš pastarojo dešimtmečio darbų, kuriems sukurti keletui šimtų menininkų per dešimt metų buvo skirtos valstybės stipendijos.
D. Mikšys siūlo naujas meno, menininko, meno kūrinio ir žiūrovo sampratas, pristato naują mąstymą apie šiuolaikinį meną.

Grįžti Atgal