audrone_zukauskaite

Audronė Žukauskaitė – humanitarinių mokslų (filosofijos krypties) daktarė, Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos ir Europos humanitarinio universiteto dėstytoja, knygų „Anapus signifikanto principo: dekonstrukcija, psichoanalizė, ideologijos kritika“ bei „Anamorfozės: nepamatinės filosofijos problemos“ autorė.

A. Žukauskaitės tyrimų sritys apima šiuolaikinę filosofiją, psichoanalizę, lyčių studijas, vizualinės kultūros studijas. 2005 m.  publikuota autorės knyga  „Anamorfozės: nepamatinės filosofijos problemos” supažindina su svarbiausiais šiuolaikinės filosofijos klausimais, neišsprendžiamomis „postmodernaus proto antinomijomis“. A. Žukauskaitė iš anglų kalbos išvertė bei sudarė knygą apie garsųjį slovėnų filosofą Slavojų Žižeką „Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano“. Taip pat sudarė knygas „(Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika“ (su N. Putinaite), Baltos lankos 15/16, (su Nerijum Milerium), „Filosofija. Sociologija nr. 3“ ( su Nijole Narbutaite), „Lytys, medijos, masinė kultūra / Gender, media, and mass culture (su Virginija Aleksėjūnaite), „Post/modernizmas“. Šiuo metu A. Žukauskaitė dirba prie knygos „Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija: pasekmės kultūrai“.

A. Žukauskaitė paskelbė keliasdešimt mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, taip pat publikuoja tekstus įvairiuose kultūriniuose leidiniuose – „Šiaurės Atėnuose“, „Art Lies“, „Art & Research“ ir kt.

Grįžti Atgal